Klikając "Akceptuję", udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących swoich aktywności w Internecie (np. identyfikatory urządzenia, adres IP). Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz w zakładce RODO . Zgoda jest dobrowolna.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia Twojego doświadczenia podczas przeglądania witryny. Wśród nich znajdują się niezbędne pliki cookie, które są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są nieodzowne do działania fundamentalnych funkcji witryny. Dodatkowo, używamy plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej strony internetowej. Te pliki cookie będą zapisywane w Twojej przeglądarce wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Masz również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie, jednak taka decyzja może wpłynąć na komfort przeglądania strony.

Funkcjonalne (niezbędne)
Analityczne
Marketingowe

Najważniejsze dokumenty potrzebne do sprzedaży mieszkania

Pomimo szerokiego wyboru biur nieruchomości czy to na rynku lokalnym w Koninie czy też w wielu innych regionach, wiele osób decyduje się na samodzielną próbę sprzedaży mieszkania. W zależności od poziomu podaży i popytu w danym czasie, a także od charakterystyki samego mieszkania sprzedający osiągają różne efekty. Aby jednak całe przedsięwzięcie przebiegło pomyślnie, w tym artykule omówimy najważniejsze dokumenty, które należy skompletować podczas sprzedaży mieszkania.

Pierwszym i kluczowym dokumentem, po który nie trzeba zwracać się do żadnego urzędu czy instytucji jest akt notarialny. Jest to dokument sporządzony przez notariusza, który stanowi pisemne potwierdzenie, że sprzedający jest faktycznie właścicielem mieszkania, które zamierza zbyć. Jednocześnie, akt notarialny zawiera informacje o trybie w jakim obecny właściciel wszedł w posiadanie mieszkania, na przykład w drodze darowizny czy też poprzez zakup. Może się zdarzyć, że w imieniu właściciela mieszkanie sprzedaje pełnomocnik. Musi on wówczas posiadać odpowiednie pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie, w którym wyraźnie jest napisane, że ma on uprawnienia do sprzedaży nieruchomości.

Księga wieczysta to kolejny bardzo ważny dokument, lecz należy tutaj zaznaczyć, że nie zawsze księga wieczysta jest prowadzona dla danego lokalu. Oczywiście nie stanowi to przeszkody w dokonaniu transakcji kupna-sprzedaży, lecz wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami. Księga wieczysta będąca rejestrem publicznym zawiera bardzo istotne informacje dotyczące mieszkania czy jakiejkolwiek innej nieruchomości, dla której jest prowadzona. W szczególności informacje te obejmują poprzednich właścicieli nieruchomości, dane dotyczące zadłużenia mieszkania (hipoteka), ograniczone prawa do nieruchomości. Może się zatem okazać, że w danym mieszkaniu ustanowione jest dożywocie dla obecnego właściciela, lub członka jego rodziny. Oznacza to, że taka osoba będzie miała prawo dożywotnio mieszkać w nieruchomości, którą zakupimy. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu księga wieczysta często nie jest prowadzona. W takim przypadku, wymaganym dokumentem będzie decyzja o przyznaniu lokalu.

Kolejnym dokumentem w przypadku mieszkania jest zaświadczenie ze spółdzielni o braku zaległości z tytułu opłat administracyjnych. Naturalnie jeśli właściciel nieruchomości ma nieuregulowane zobowiązania wszelkie informacje będą w owym dokumencie uwzględnione.


Świadectwo charakterystyki energetycznej. Dokument ten jest pozycją konieczną od niedawna dlatego dla osób, które sprzedają mieszkanie po raz pierwszy, a wcześniej nie interesowały się tym zagadnieniem, może on się wdawać nieco enigmatyczny. Jest to dokument przedstawiający zapotrzebowanie budynku lub lokalu na energię. Wiąże się to bezpośrednio z ogrzewaniem lub chłodzeniem lokalu, a także wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej. Informacje zawarte w tym dokumencie pozwalają precyzyjniej oszacować potencjalnemu nabywcy koszty utrzymania lokalu po jego zakupie.

Informacje dotyczące osób zameldowanych pod danym adresem. Niezależnie od tego czy dane mieszkanie było w długoletnim posiadaniu jednego właściciela czy też zmieniali się oni co kilka lat, może się okazać, że na przestrzeni lat, w mieszkaniu zameldowało się kilka lub kilkanaście osób, a żadna z nich nie podjęła stosownych kroków, aby się wymeldować. Może to powodować niepotrzebne problemy i komplikacje dlatego warto zbadać i ewentualnie uregulować tę kwestię przed dokonaniem transakcji.


Jeśli przedmiotem transakcji jest mieszkanie na rynku pierwotnym, oprócz aktu notarialnego i świadectwa charakterystyki energetycznej potrzebna będzie jeszcze decyzja o warunkach zabudowy. Określa ona cel i przeznaczenie wybudowanego mieszkania. Ponadto, istotnym dokumentem jest również pozwolenie na użytkowanie, które informuje potencjalnego nabywcę, że budynek został wybudowany zgodnie z prawem budowlanym, a więc jego użytkowanie jest bezpieczne.


Jeśli z kolei sprzedający wszedł w posiadanie mieszkania w drodze postępowania spadkowego, do przeprowadzenia transakcji potrzebne będą kolejne dwa dokumenty. Jednym z nich jest akt poświadczenia dziedziczenia wydawany przez notariusza, który jasno określa kto jest spadkobiercą nieruchomości. Drugim dokumentem jest zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, które potwierdza, że wszystkie zobowiązania i należności wobec urzędu skarbowego związane z nabyciem spadku zostały uregulowane. Jeśli w danym przypadku podatki nie były należne dokument ten powinien zawierać stosowną adnotację.


mieszkanie na sprzedaż koninKompletowanie odpowiedniej dokumentacji stanowi jedno z kluczowych, lecz oczywiście nie jedyne zadanie jakiego trzeba się podjąć się podjąć podczas sprzedaży mieszkania. Nawet pobieżna lektura przedstawionych zagadnień pozwala zrozumieć, że sprzedaż mieszkania nie polega jedynie na promocji, lecz jest tutaj wiele kwestii formalnych i prawnych, które mogą, lecz nie muszą zawsze wynikać z samych dokumentów.

Ponadto, kompletowanie wszystkich dokumentów wymaga zaangażowania i poświęcenia czasu, a także odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości w dziedzinie. Wszystkim tym, którzy podejmują samodzielna próbę sprzedaży służymy poradami w naszych artykułach. Jeśli jednak podjęte próby nie przyniosą oczekiwanych efektów, lub jeśli nie mają Państwo czasu, sił czy chęci bezpośrednio angażować się w cały proces polecamy nasze licencjonowane biuro pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.