Klikając "Akceptuję", udzielasz zgody na przetwarzanie danych osobowych dotyczących swoich aktywności w Internecie (np. identyfikatory urządzenia, adres IP). Szczegółowy opis celów i zakresu przetwarzanych danych znajdziesz w zakładce RODO . Zgoda jest dobrowolna.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu ulepszenia Twojego doświadczenia podczas przeglądania witryny. Wśród nich znajdują się niezbędne pliki cookie, które są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są nieodzowne do działania fundamentalnych funkcji witryny. Dodatkowo, używamy plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej strony internetowej. Te pliki cookie będą zapisywane w Twojej przeglądarce wyłącznie po uzyskaniu Twojej zgody. Masz również możliwość zrezygnowania z tych plików cookie, jednak taka decyzja może wpłynąć na komfort przeglądania strony.

Funkcjonalne (niezbędne)
Analityczne
Marketingowe

Polityka prywatności

Prywatność i poufność Państwa danych jest dla nas bardzo istotna. Przedstawiamy zatem Państwu szereg podstawowych informacji dotyczących „RODO”, a więc Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednym z podstawowych środków zabezpieczających Państwa dane jest protokół szyfrowania komunikacji (SSL), którego aktywne działanie i prawidłowe wdrożenie widoczne jest w postaci ikonki zamkniętej kłódki, która poprzedza adres naszej witryny oraz tym, iż nasz adres internetowy rozpoczyna się prefiksem „https”.
Firma „Proneo sp. z o.o.” korzysta z danych klientów jedynie w celu przekazywania informacji o ofertach, a także o statusie czynności wykonywanych na rzecz swoich klientów. Stanowi to podstawę do świadczenia usług w sposób transparentny, a powierzone nam dane nie są w żaden sposób udostępniane czy przekazywane innym podmiotom. Wyjątek mogą stanowić przypadki, w których, korzystając z usług innych podmiotów „Proneo sp. z o.o.” przekazuje tymże podmiotom dane w celu zgodnego z prawem i prawidłowego świadczenia ich usług w oparciu o artykuł 28 RODO. Dotyczy to na przykład biur rachunkowych, obsługi informatycznej czy hostingu. Przekazanie danych może również nastąpić w ramach obowiązującego prawa na przykład sądom lub organom ścigania. Może to mieć miejsce w przypadku wystąpienia przez te podmioty z żądaniem przekazania danych w oparciu o stosowne podstawy prawne.

1) Właścicielem niniejszej witryny oraz administratorem Państwa danych jest „Proneo sp. z o.o.” z siedzibą w Starym Mieście (62-571), NIP: 6653062819, REGON: 527269300.
2) Przetwarzamy dane osobowe w sposób zgodny z prawem tj. w oparciu o przepisy dotyczące ochrony tychże danych w celach niezbędnych do świadczenia naszych usług. Zatem Państwa dane mogą być przetwarzane w celu uzgodnienia warunków umowy, dokonywania w nich ustalonych zmian, lub też jej rozwiązania, a także podczas komunikacji i świadczenia usług droga elektroniczną. Ponadto, dane przetwarzane są również w celach rozliczeniowych, podatkowych czy rachunkowych do czasu przedawnienia roszczeń.
3) Podczas Państwa wizyty na naszej witrynie jak i kontaktu z nami za pomocą formularza zamieszczonego w serwisie Państwa dane takie jak imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail czy numer IP pobierane są w postaci plików cookies. Podczas pierwszej wizyty w naszym serwisie są Państwo bezpośrednio poinformowani o tej aktywności. Mogą Państwo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, spersonalizować swoją odpowiedź lub też odmówić. Wyrażana zgoda jest oczywiście dobrowolna.
4) Informacje zbierane w postaci plików cookies służą dopasowaniu zawartości serwisów internetowych do indywidualnych preferencji użytkowników, tworzenia statystyk pomocnych w ustaleniu jak użytkownicy korzystają z witryny oraz optymalizacji treści witryny zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami użytkowników.
5) Jeśli wyrażą Państwo odrębna zgodę na przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie artykułu 6 ustęp 1, litera a) (RODO) dane te mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych droga elektroniczną.
6) W oparciu o artykuł 6, ustęp 1, litera f), dane mogę być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń czy realizacji postanowień regulaminów.
7) „Proneo sp. z o.o.” umożliwia dostęp do różnego rodzaju treści w postaci materiałów promocyjnych, artykułów, prezentacji, itd. Korzystanie z tychże materiałów oraz wszelkich danych zamieszczonych niniejszej witrynie przez użytkowników nie może naruszać przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. Zatem wszelkie informacje, fotografie, materiały wideo czy prezentacje stanowią własność firmy i są objęte prawami autorskimi.
8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje dostęp do treści tychże danych osobowych. Ponadto ma ona również prawo do zmiany, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych czy też do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Jednakże, cofnięcie zgody nie ma wpływu na czynności przetwarzania danych przez „Proneo sp. z o.o.” przed cofnięciem zgody.
9) Jeśli osoba, której dane dotyczą stwierdzi, iż przetwarzanie jej danych jest w sprzeczności z przepisami RODO może ona wnieść skargę do Prezesa Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak podanie oznaczonych danych osobowych stanowi warunek zawarcia umowy oraz, w następstwie, świadczenia usług zgodnie z postanowieniami umowy.